Barbara_Bienias_Dziewiata_edycja_Konkursu_o_Nagrode_im_Jana_Jedrzejewicza_rozstrzygnieta.pdf

Dziewiąta edycja Konkursu o Nagrodę im. Jana Jędrzejewicza rozstrzygnięta

From: Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój