_Stanowisko_Prezydium_Zarzadu_Towarzystwa_Naukowego_Warszawskiego_w_sprawie_zmian_w_punktacji_czasopism_naukowych_wprowadzonych_przez_Ministerstwo_Edu.pdf

Stanowisko Prezydium Zarządu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w sprawie zmian w punktacji czasopism naukowych wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

From: Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój