Wieslaw_Wojcik_Roman_Duda_Historia_matematyki_w_Polsce_na_tle_dziejow_nauki_i_kultury_Warszawa_Instytut_Historii_Nauki_im_Ludwika_i_Aleksandra_Birken.pdf

Roman Duda, Historia matematyki w Polsce na tle dziejów nauki i kultury, Warszawa, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Oficyna Wydawnicza Aspra–JR, 2019, ss. 625.

From: Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój