Beata_Anna_Polak_Strategie_i_mechanizmy_obronne_w_dyskursie_na_temat_szczepien_Analiza_dyskusji_w_mediach_spolecznosciowych.pdf

Strategie i mechanizmy obronne w dyskursie na temat szczepień. Analiza dyskusji w mediach społecznościowych

From: Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój