EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój
Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój

Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój

Rocznik Kasy im. Mianowskiego Fundacji Popierania Nauki

 

Rocznik „NAUKA POLSKA JEJ POTRZEBY, ORGANIZACJA I ROZWÓJ” został powołany przez Kasę im. Mianowskiego w 1918 roku jako pierwsze w odrodzonej Polsce pismo o naukoznawczym charakterze, a jego wieloletnim redaktorem naczelnym był Stanisław Michalski. Zgodnie tytułem periodyku pierwsze jego tomy z lat 1918-1919 poświęcone zostały potrzebom dyscyplin szczegółowych w odrodzonej Polsce.  O randze  pisma jako inspiratora działań naukowych w okresie międzywojennym  świadczy fakt publikowania na jego łamach programów naukoznawczych Floriana Znanieckiego, Marii i Stanisława Ossowskich, Tadeusza Kotarbińskiego, sprawozdań ze spotkań Koła Naukoznawczego, odbywającego się w latach 1928-1939 w Warszawie, zainicjowanego przez Dział Naukowy Kasy im. Mianowskiego i szeregu innych prac, ważnych dla rozwoju nauki polskiej. W latach 1918-1939 wydano 24 tomy „Nauki Polskiej”. W 1947 roku ukazał się tom 25. Zawarte tam perspektywy nauki polskiej w epoce dziejowej przemiany nie zyskały akceptacji ówczesnych władz państwowych i zdecydowały o likwidacji czasopisma.  Po przemianach ustrojowych przełomu lat 80. i 90. ubiegłego stulecia, i powołaniu  w nowej formule Kasy im. Józefa Mianowskiego jako Fundacji Popierania Nauki, reaktywowany został w 1992 roku także Rocznik „Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”. Redaktorami rocznika byli Jan Piskurewicz (1992-2003), Andrzej Śródka (2004-2010), ponownie Jan Piskurewicz (2011-2015). Obecnie funkcję tą pełni Jaromir Jeszke. Nowa „Nauka Polska” ma charakter podobny do tomów przedwojennych, koncentruje się wokół współczesnych problemów nauki w Polsce. Na jej łamach omawiane są zagadnienia organizacji i finansowania nauki. Rocznik prezentuje też wypowiedzi dotyczące zasadniczych kwestii rozwoju nauki oraz stara się informować społeczeństwo o jej potrzebach. Zawiera teksty odnoszące się do aktualnych zagadnień związanych z polityką naukową w Polsce i na świecie, opracowania na temat historii nauki, autobiografie i biografie wybitnych uczonych oraz szeroki dział sprawozdawczy, zawierający przede wszystkim sprawozdania roczne z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki.