Jacek_Soszynski_Leszek_Zasztowt_Melting_Puzzle__The_Nobility_Society_Education_and_Scholarly_Life__in__East-Central__Europe__(1800s–1900s).pdf

Leszek Zasztowt, Melting Puzzle: The Nobility, Society, Education and Scholarly Life in East-Central Europe (1800s–1900s), Bibliotheca Europae Orientalis, vol. XLIV, Studia 7, Warsaw, Studium Europy Wschodniej, Oficyna Wydawnicza
ASPRA-JR, 2018, ss. 367.

From: Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój