Barbara_Bienias_Rozstrzygniecie_szostej_edycji_Nagrody_im_Jana_Jedrzejewicza.pdf

Rozstrzygnięcie szóstej edycji Nagrody im. Jana Jędrzejewicza

From: Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój