Joanna_Schiller-Walicka_Sprawozdanie_z dzialalnosci_Kasy_imienia_Jozefa_Mianowskiego_–_Fundacji_Popierania_Nauki.pdf

Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki od października 2016 roku do października 2017 roku

From: Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój