Michal_Przeperski_Szymon_Rudnicki_Falanga._Ruch_Narodowo-Radykalny_Warszawa_2018.pdf

Szymon Rudnicki, Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny, Warszawa 2018, ss. 834.

From: Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój