Dariusz_Matelski_Rzeczpospolita_Polska_w literaturze_politycznej_Zachodu_–_uwagi_po_lekturze_ksiazki.pdf

Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej Zachodu – uwagi po lekturze książki prof. zw. UJ dr. hab. Stanisława Kota (wyd. II, Warszawa 2017, ss. 211 + XV).

From: Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój