Marek_Milawicki_OP_Anna_Szczerba_Duchowienstwo_krakowskie_w latach_1795–1918_Monografe_z Dziejow_Oswiaty_t_49_Instytut_Historii_Nauki.pdf

Anna Szczerba, Duchowieństwo krakowskie w latach 1795–1918, Monografe z Dziejów Oświaty t. 49, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Warszawa 2017, ss. 865.

From: Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój