Biotechnologia medyczna na początku XXI wieku_Nauka Polska 2016.pdf

Biotechnologia medyczna na początku XXI wieku – możliwości, nadzieje, złudzenia

From: Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój