Nauka Polska 2016 srodki (1)_cropped-2_split_10.pdf

Dyskusja wokół Historii Nauki Polskiej, t. X, 1944–1989, pod red. L. Zasztowta i J. Schiller-Walickiej, Warszawa 2015

From: Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój