Adrian_Trzoss_Komputerowo_wspomagane_metody_badania_tekstow_w_polskiej_perspektywie.pdf

Komputerowo wspomagane metody badania tekstów w polskiej perspektywie

From: Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój