Magdalena_Lesinska_Kathleen_Staudt_Granice_w_erze_globalnej_Analiza_porownawcza_Studium_Europy_Wschodniej_Uniwersytet_Warszawski_Ofi_cyna_Wydawnic.pdf

Kathleen Staudt, Granice w erze globalnej. Analiza porównawcza. Studium Europy Wschodniej. Uniwersytet Warszawski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2019, ss. 340.

From: Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój